Formål

Formål:
Mindfulness kurset har til formål at understøtter dig som er ung i at udvikle dine faglige, sociale og personlige kompetencer.
Fordybelse og træning af opmærksomt nærvær er en effektfuld metode til at mindske stress og øge empowerment, på en måde så du får metoder til livsbemestring, øget trivsel og handlekompetencer, og derved mulighed for i højere grad at kunne håndtere stressorer, der kan være barrierer for dit uddannelsesforløb.


Mål:
Fremme trivsel og læring ved at mindske stress.

Delmål:
Mindre eksamensangst og uro, bedre koncentration og læring, færre konflikter, forebygge (selv)skadende adfærd, større selvværd og større/realistisk selvtillid.

Middel:
Med afsæt i mindfulness undervises i metoder, der skaber mental og følelsesmæssige robusthed. Metoder som du kan bruge igennem hele livet med de eksistentielle vilkår, der findes.

På kurset er der fokus på at fremme dine relationskompetencer, både til dig selv og til andre. Der arbejdes med kvaliteter som nærvær, opmærksomhed, koncentration, selvbevidsthed og accept, kommunikation, medfølelse og empati.