Stressfri Ungdom

Mindfulness til elever i udskolingen

Mindfulness Foreningen Danmark har i samarbejde med ”Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse v. Aarhus Universitet”, i slutningen af maj 2017, afrundet et 2-årigt udviklings- og forskningsprojekt. Projektet hedder ”Stressfri Ungdom”, mens materialet derfra kaldes Mindfulness i Skolen, og er tilegnet danske skolers 7.-10. klasser.

Projektet er udviklet af Center for Mindfulness i Skolens formand og medstifter Rikke Braren Lauritzen. Hun vil den kommende tid, i regi af CMIS, arbejde på etableringen af en Mindfulness i Skolen-uddannelse for lærere og pædagoger.

Vil du med, når vi lancerer Mindfulness i Skolen-materialet? Se her hvordan du tilmelder dig arrangementerne i Kbh. d. 17. og Aarhus d. 22. august.

Materialet bliver gratis tilgængeligt på EMU

I tæt samarbejde mellem projektleder, forsker fra DPU og de implicerede folkeskolelærere, bliver materialet, undervisningen og erfaringerne fra Projekt Stressfri Ungdom evalueret, og undervisningsmaterialet til elevernes del af programmet ”Mindfulness i Skolen” udvikles.

Fra sommeren 2017 vil et omfattende materiale, inklusiv guidede øvelser, lærervejledning, baggrundsstof og en interaktiv mindfulness-app til eleverne, være at finde på materialeplatformen EMU, som et gratis tilbud til alle landets skoler.

Få en fin lille "smagsprøve" på materialet

Mette Bahnsen fra Persona Film, har fanget forløbet med kameraet. Det er der bla kommet denne lille informationsfilm ud af.

Undervisningsministeriets udlodningsmidler

Projekt Stressfri Ungdom er støttet med kr 500.000,- fra Undervisningsministeriets udlodningsmidler.