Skoleprojekt i Nepal

En personlig invitation til centerets formand

Da Rikke Braren Lauritzen i Påsken 2014 mødte den tibetanske buddhistiske lærer, Tsoknyi Rinpoche, inviterede han hende til at komme til Nepal. Han ønskede hun skulle undervise i vestlig mindfulness, på Tsoknyi Gechak Skolen, en skole han grundlage i 2010, hvor unge nonner undervises i den traditionelle buddhistisk lære og det statslige nepalesiske pensum, og hvor moderne undervisningsmetoder er i højsædet. Rikke reagerede med både overraskelse og begejstring. Både personligt og fagligt, betød denne mulighed kolossalt meget. Hun kunne bidrage til skolen, og dermed støtte hendes lærers enestående mission, og samtidig tilegne sig værdifuld viden og erfaring, indenfor undervisning i mindfulness i skolen, i en international og fjernkulturel sammenhæng.

Efter mere end to års forberedende indsats, kunne Rikke i efteråret 2016 endelig drage afsted, for at bo og arbejde frivilligt i 2 måneder på en klosterskole i Kathmandu. Trods udfordringerne med et travlt program hjemme i Silkeborg, var motivationen ikke til at tage fejl af.

Om undervisningsprogrammet

Undervisningsprogrammet har Rikke bygget op helt fra bunden, ud fra sin viden og erfaring indenfor formidling af mindfulness til børn og unge. En særlig udfordring ved dette forløb, var at det skulle tilrettelægges så det passede til den nepalesiske kultur - ikke mindst den særlige skolekultur. Kulturen i Nepal, som stadig er et af verdens fattigste lande, er baseret på en kollektivistisk tradition, hvor man følger flokken, udviser respekt for autoriteter, såsom læreren, og i mindre grad lærer at tænke selvstændigt og have fokus på individets behov for selvrealisering.

Programmet, som Rikke sammensatte og underviste i, bestod af et 5 ugers mindfulness-forløb for skolens lærere (Teacher Training), samt 5 sessioner af 40 minutters varighed, for eleverne i hver af de 8 klasser.

Mindfulness-træning for lærerne

I projektet indgik først en 5 ugers mindfulness-træning af skolens 12 lærere og skoledirektør.

Det primære fokus lå på kultivering af lærerens egen mindfulness praksis, og sekundært på formidling af hvordan mindfulness kan leveres til eleverne. Lærertræningen var både baseret på sidemandsoplæring hvor læreren var med i undervisningen i sine klasser, og hvor de øvede sig i at formidle øvelser til hinanden som forberedelse på at integrere det i deres klasser.

I evalueringerne gav lærerne udtryk for en stor begejstring for mindfulness både som et personligt redskab til egen trivsel og stressreduktion og som et nyt supplement til undervisning og klasseledelse. Mindfulness teknikkerne gav både eleverne og lærerene rum til mere ro, koncentration, fordybelse, kreativitet og positiv stemning i klassen.

Undervisning

Til venstre ses en undervisningssituation for lærerne.
Til højre er det eleverne der oplever mindfulness gennem et "mindful jar".

Elevernes oplevelse af mindfulness

Blandt eleverne blev mindfulness også modtaget med stor åbenhed. Deres evalueringer tyder på, at de har haft en meget positiv oplevelse af at følge undervisningen og lave øvelserne. De har angivet at kunne bruge mindfulness på forskellig vis, såsom at fokusere på opgaverne, at kunne berolige sig selv, at føle sige afslappet, at holde overblik og sit mål for øje og kunne tage beslutninger, at regulere følelser, at opleve glæde i det man foretager sig, at få mere kontakt til kroppen, at forbedre søvnen osv.

På en skole som denne hvor eleverne i den grad er taknemmelige for den undervisning de får, var det både glædeligt og ubesværet at undervise, hvilket naturligvis også har virket fremmende for det positive resultat.

Mindfulness indkorporeret i skolekulturen

En anden konklusion på projektet er også, at man på meget kort tid – her 5 uger – kan indføre mindfulness som en ny skolekultur på hele skolen – hvis der er opbakning og engagement fra alle planer i skolens organisation, som der var på denne skole. Til Center for Mindfulness i Skolen er vi meget glade for det knowhow, der nu er tilført vores vidensbank, og vi føler os endnu bedre klædt på til kvalificeret at kunne formidle vores viden om mindfulness til børn og unge i en skolesammenhæng til vores fremtidige danske – og måske igen engang – udenlandske projekter.

Rinpoche og elever fra skolen

I midten af billedet til venstre ses skolens grundlægger, Tsoknyi Rinpoche.
Billedet til højre viser to elever i en fælles yogaøvelse.

Et sekulært program i en buddhistisk kultur

Undervisningsprogrammet er formidlet i en fuldstændig sekulær form og baseret på evidensbaserede programmer som MBSR og Mindful School’s curriculum. Selvom mindfulness som praksis oprindelig stammer fra den buddhistiske tradition, har dette projekt været uden religiøst indhold. Eleverne har ikke gjort sig erfaringer med lignende praksis før. Projektet her har vist, at man med meget få ressourcer kan formidle mindfulness til børn og unge, og at mindfulness er så universel en ”færdighed”, at det kan læres af alle.

I en dansk skolekontekst vil man normalt tilrettelægge et langt mere detaljeret og vidensbaseret forløb, men det kan diskuteres om det også altid er nødvendigt, når det handler om at fremme helt basale menneskelige og almengyldige færdigheder. Mindfulness er en disciplin som går ud over sprog og kultur, og det kan formidles i en meget simpel form og alligevel nå igennem til flere aldersgrupper. Det er selve træningen af øvelserne der har en effekt, mere end det er forståelsen eller baggrundsviden, som er essentiel. Kunne man forestille sig, at et lignende skoleforløb kunne afvikles i for eksempel Congo og med samme positive resultat? Svaret vil højst sandsynligt være ja. Man må dog i tilrettelæggelsen tage højde for den kultur og subkultur man arbejder inden for. Især i forhold til om der er fokus på kollektivet eller individet. Men "mindfulness-sproget" er universelt.

Artikel på Levekunst.com

Bringing Mindfulness Back to its Buddhist Roots

Læs hele rapporten fra Nepal-projektet

Rikke har udarbejdet en omfattende rapport, som beskriver hele forløbet, inklusiv undervisningsprogrammet og evaluering. Rapporten er på engelsk.

Skoleprojekt i Nepal (pdf)