Mindfulness

At rette den fulde opmærksomhed
på det vi oplever
øjeblik for øjeblik
på en særlig måde
uden at dømme
og med venlighed

Jon Kabat-Zinn

Mindfulness Baseret Stressreduktion (MBSR)

Mindfulness-baseret stressreduktion MBSR-programmet blev udviklet helt tilbage i 1979, af Ph.D. Jon Kabat-Zinn, Center for Mindfulness ved University of Massachusetts i USA. Det er et velstruktureret gruppeforløb som består af 8 ugers træning i mindful yoga, kropsskanning, åndedræts og stilhedsmeditation, gående meditation, psykoedukation og stresshåndtering og daglig nærværstræning, som vi kan overføre til alle livets gøremål.

Grundessensen er at møde alt det, vi oplever med fuld vågenhed, åbenhed og nysgerrighed, uden at bedømme det som noget vi kan lide eller ikke lide, men mere med en accept af, at tingene er som de er. Vi tillader at turde være i vores liv og kigge på det som er vores udfordringer, istedet for at flygte fra det, lukke af for det eller dulme det – vi tør se på det der er, for det er der jo alligevel!

Oprindelig udviklede Jon Kabat-Zinn programmet til mennesker til patienter, som var ramt af alvorlige fysiske sygdomme eller smertetilstande.
Siden har det vist sig, at MBSR programmet også kan hjælpe mennesker, som er ramt af stress, eller tilbagevendende depressioner (som forebyggelse imod tilbagefald), angst og kroniske smerter i forbindelse med sygdom. Idet MBSR programmet gennem årene er grundigt undersøgt i talrige videnskabelige studier, ligger der omfattende evidens for dets gunstige effekter - og det er løbende opdateret og tilpasset på basis af forskningsresultaterne.

Mindfulness til børn og unge

Der er i de senere år også lavet undersøgelser af hvordan effekten af mindfulness er, når det drejer sig om børn og unge mennesker.
Resultaterne ser lovende ud, men da det er et relativt nyt forskningsområde, er der brug for flere og større studier på området. Det er dog værd at nævne, at børnene/de unge tager godt imod, og man har ikke set skadelige virkninger af mindfulness-forløbene.

Mindfulness reducerer stress hos underviseren

Der er også lavet undersøgelser af effekten af, at læreren trænes i mindfulness, og man har blandt andet rapporteret øget velbefindende, effektivitet og nærvær, øget selv-medfølelse, fokuseret opmærksomhed og styrket arbejdshukommelse samt nedsat stress relateret til tid (travlhed) og udbrændthed.
Også blandt eleverne kunne man se en effekt af, at lærerne var på et 8-ugers mindfulness kursus, da eleverne viste mindre udfordrende adfærd og i højere grad fulgte lærernes anvisninger samt havde færre indbyrdes konflikter

Værdisæt som samhørighedsfølelse med andre og en forståelse af, at den enkeltes tanker, følelser, ord og handlinger påvirker omverdenen, og det ansvar, der ligger i at være venligt tilstede for sig selv og andre, er ligeledes centrale elementer i mindfulness træningen.

Mindfulness i Skolen

Mindfulness i skolesammenhæng er et relativt nyt fænomen, der er spiret frem helt nede fra de amerikanske græsrødder, og derfra breder sig til resten af verden.

Danske skoler skal med

I Danmark har vi en unik mulighed for, gennem vores åbne demokratiske skole og uddannelse, at blive forgangsland på området.

Danske skolebørn stilles i dag over for stadig større krav om test, præstation og længere skoledage, og flere danske undersøgelser foretaget af Sundhedsstyrelsen dokumenterer stigende stress blandt børn og unge og større mistrivsel.

Mindfulness har ikke blot potentiale til at reducere stress i forbindelse med indlæring og koncentration, men er en livsvarig ”mental værktøjskasse” som børn, unge og voksne kan tilgå gennem hele livet med de livsvilkår, der findes.

Folkeskolen udgør en oplagt ramme for at lære børn og unge mindfulness, da skolen er deres vante miljø. Her møder de små og større daglige udfordringer, det være sig i samværet med klassekammerater og grupper, i faglige fordybelsesprocesser og i situationer med ekstra pres som for eksempel terminsprøver og eksaminer.

Med Folkeskolereformens indførelse af den Understøttende Undervisning, opstod en oplagt mulighed for at arbejde med elevernes trivsel.
Bla. skriver Undervisningsministeriet følgende:
”Understøttende undervisning er læringsaktiviteter, som ligger udover folkeskolens faste fag og emner. Aktiviteterne i understøttende undervisning skal: Understøtte den faglige undervisning og/eller styrke eleverne personligt med læringsparathed, sociale kompetencer, alsidig udvikling, motivation og trivsel.”