Generalforsamling 2018

I slutningen af maj 2017 løb vores første generalforsamling, efter stiftelsen i sommeren 2016, af staben. Tusind tak til de af vore medlemmer, der tog sig tid til at møde op på foreningens adresse i Silkeborg, eller online. Vi sætter stor pris på jeres støtte og på alle de mange gode input I kom med.

Bonus-oplæg om Projekt Stressfri Ungdom

I forlængelse af generalforsamlingen, holdt foreningens formand, Rikke Braren Lauritzen, oplæg om det spritnye Mindfulness i Skolen onlineprogram. Materialet henvender sig til skolernes 7. - 10. klassetrin, og det ligger lige nu hos Undervisningsministeriet, til endelig godkendelse.

Rikke står bag såvel idé som materiale i Projekt Stressfri Ungdom, som Mindfulness Foreningen og Undervisningsministeriets Udlodningsmidler har muliggjort.

Dagsorden

1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning v. formand Rikke B. Lauritsen
3) Gennemgang af regnskab v. kasserer Lone Jepsen
4) Godkendelse af kontingent for det kommende år.
5) Valg af revisor.
6) Behandling af fremsatte forslag
7) Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer (se bilag (åbner som pdf)).
8) Indkomne forslag fra medlemmer
9) Eventuelt.

NB: Iht. vedtægterne vil der, efter foreningens første leveår, ikke blive afholdt valg til bestyrelsen.

Vedtægterne kan tilgås her Vedtægter for CMIS (pdf)