Efteruddannelse i mindfulness - vær med fra starten

Efteruddannelse

Det er med stor glæde, vi på 2. år tilbyder en Mindfulness i Skolen-efteruddannelse for lærere og pædagoger. Det har fra begyndelsen været et erklæret mål, at udvikle og udbyde en let tilgængelig og omkostningseffektiv efteruddannelse af høj kvalitet, målrettet lærere såvel som pædagoger, med interesse for at praktisere og formidle mindfulness. Du kan komme fra folkeskolen, fri- og efterskolen, ungdomsuddannelsen, produktionshøjskoler, uddannelsesinstitutioner, selvstændig terapeut m.v.

Start med at se den lille præsentationsfilm og læs om efteruddannelsens indhold og opbygning længere nede på siden.

Undervisningsmaterialet er udviklet på dansk og tilpasset danske skoler

Det danske program Mindfulness i Skolen tager vi udgangspunkt i, at det skal målrettes den danske folkeskole, dens elever, lærere og pædagoger.

I programmet centrerer materialet sig om 16 temaer inden for mindfulness med tilhørende lærervejledning, øvelser, undervisnings- og baggrundsmateriale mv. Et undervisningforløb i Mindfulness i Skolen sammensættes af den enkelte lærer eller pædagog, på den enkelte skole, udfra de aktuelle rammer, ønsker og behov.

Vi har fundet inspiration fra det amerikanske program Mindful Schools, som løber over 8 uger i 18 korte sessioner. Her er tillige hentet inspiration fra MBSR og man inddrager metoderne Social Emotional Learning (SEL) og Heartfulness (kærlig venlighed). Den amerikanske mindfulness i skolen-bølge er startet i amerikanske ”ghettoskoler” ud fra et behov for mere fokus på at fremme de sociale og følelsesmæssige kompetencer hos eleverne.

Vi er også inspirerede af det tilsvarende engelske 8-ugers skoleprogram, som er udviklet af lærere i samarbejde med den kognitive psykolog og grundlægger af MBCT, Mark Williams, og hedder .B (”Dot Be” for ”Be here Now”). Det engelske program har en mere kognitiv vægtning, herunder at give redskaber til at overkomme søvnløshed, negative tanker og svære sindstilstande. Begge skoleprogrammer har opnået stor succes. Vi har i det danske program taget de elementer ud, som vi mener svarer bedst til en dansk skolekultur, krydret med vores egen danske kulturarv.

Efteruddannelse i 3 moduler med opstart i 2019

Vi er nu klar til at udbyde efteruddannelsen til et nyt hold lærere og pædagoger og præsenterer den fulde efteruddannelsesbeskrivelse indgående i dokumentet nedenfor. Som "Mindfulness i Skolen-lærer" skal du gennemgå alle uddannelsens tre moduler, hvilket vil kunne foregå henover en periode på ca. 9 måneder. Såfremt du allerede har gennemført et MBSR-forløb i anden sammenhæng, vil det evt. kunne gøre det ud for uddannelsens modul 1.


- Modul 1 er et 8-ugers Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR) kursus, som udbydes af Center for Mindfulness i Skolens erfarne MBSR-lærere, med særligt kendskab til Mindfulness i Skolen-undervisningsprogrammet. Der oprettes forløb flere steder i landet, eller du kan tage det hos din lokale udbyder, blot denne er godkendt med MBSR uddannelse eller lignende 8 ugers forløb.

- Modul 2 er et Praktikum-modul, udformet som 3,5-døgns internat med grundig indføring i undervisningsprogrammet, og træning af kursusdeltagerne i formidling af mindfulness til skoleelever.

- Modul 3 et onlinebaseret forløb i supervision på din mindfulness undervisnings i egen klasse eller hjælp til at starte op.

Læs mere om de enkelte moduler længere nede på siden - eller download den fyldestgørende kursusbeskrivelse her:

Den fulde efteruddannelsesbeskrivelse for 2019

Tilmeld dig online

Tilmeldingsformular

Læs om vores "privatlivspolitik" før du tilmelder dig.

Privatlivspolitik

Baseret på MBSR

I udformningen af denne danske efteruddannelse, har vi ladet os inspirere af uddannelserne fra erfarne og anerkendte udenlandske organisationer, nemlig amerikanske Mindful Schools og engelske Mindfulness in Schools Project samt lærerprogrammet "CARE for Teachers". Uddannelsen funderes på Mindfulness-Baseret Stress Reduktion (MBSR), og bygger på hvordan mindfulness udvikles som en langsom, gradvis og grundig metode. Vi følger de internationale "retningslinjer for god mindfulness-baseret undervisningspraksis" (udstedt fra Oxford, UK Network, 2011).

"Guidelines for god mindfulness-undervisningspraksis"

Efteruddannelsens formål og læringsmål

Formålet med efteruddannelsen er, at du får erfaring med mindfulness personligt som en praksis du bærer med dig - også i dit arbejde som lærer eller pædagog. Du når omkring såvel teori/metode (approach), tilrettelæggelse (design) og udførelse (procedure), som er forudsætningen for at kunne udføre en god pædagogisk praksis. Du bliver klædt på med undervisningsprogrammet ”Mindfulness i Skolen” herunder de øvelses- og opgaveelementer der anvendes, og deres formidling og transfer til eleverne, og du får inspiration til din egen undervisningspraksis gennem udveksling med erfarne lærere, eksperter og fagfæller. Der arbejdes primært praksisorienteret og workshopbaseret.

Til gavn for eleven, klassen, læreren, pædagogen - ja, for hele skolen!

Ved at bringe mindfulness ind i folkeskolen, får du som en Mindfulness i Skolen-lærer et værdifuldt redskab, i den vigtige kobling mellem faglige og understøttende aktiviteter der fremmer læring, fordybelse og trivsel.

Læreren og/eller pædagogen vil, som efteruddannet i mindfulness som metode, kunne tilbyde sin skole mindfulness-undervisning, enten som en integreret del af den normale undervisning, som en aktivitet i den understøttende undervisning, eller som et specifikt valgfag.

Metoden har også potentiale til at blive en fælles praksis på skolen, som både lærere, elever og personale kan lave sammen f.eks. til morgensamlinger, fællesarrangementer, som aktiviteter i bevægelse, trivsel, teambuilding osv..

Efteruddannelsen vil styrke de deltagende lærere og pædagogers egen stresshåndtering, mentale velbefindende og nærvær i klasseundervisningen. Underviserens egen mindfulness vil ikke bare have en afsmittende effekt på hans eller hendes sundhed, og dermed nedsat sygefravær, men også bidrage til større arbejdsglæde og bedre kontakt til eleverne.

I forhold til inklusion, er der erfaringer der tyder på at mindfulness har potentiale, både i klassesammenhæng, i mindre grupper og individuelt.

Uddannelsesforløbet henvender sig både til lærere og pædagoger, med elever på et hvilket som helst klassetrin, i folkeskoler, efterskoler, friskoler, privatskoler og andre aktører, herunder til speciallærere, inklusionslærere, vejledere, AKT-lærere, trivselskonsulenter m.fl.

Modul 1: Mindfulness-Baseret Stress Reduktion

Første modul kalder vi også "Mindfulness til dig selv". Det er her du lærer og udforsker den helt grundlæggende mindfulness-praksis, og får opbygget det stærke fundament, du kan bygge videre på med modul 2 og 3 i efteruddannelsen.

I kursusbeskrivelsen finder du en liste med kontaktinformationer for vores "egne" MBSR-lærere. Det er erfarne mindfulnessundervisere som samtidig har særligt kendskab til Mindfulness i Skolen-programmet. Du kan naturligvis også tage MBSR hos en anden valgfri udbyder, blot denne har taget en godkendt uddannelse.

Modul 2: Praktikum

Weekendinternatet fra torsdag til søndag har fokus på lærerens/pædagogens egen træning i formidling af mindfulness til eleverne. Teori og forskning inden for mindfulness i skolen præsenteres, og undervisningsprogrammet i mindfulness trænes i praksis, så du bliver fortrolig med formidlingen af øvelser, refleksionsopgaver og den undersøgende spørgeteknik der åbner op for elevernes oplevelse. Formålet med praktikum er at dygtiggøre dig fagdidaktisk i mindfulness som metode og træne din facilitering, på en måde der passer til dine elever, klassetrin og jeres særlige skolekultur.
Praktikumforløbet består af omtrent 30 temabaserede undervisningslektioner fordelt på 8 workshops og praksis af mindfulness og yoga om morgenen og aftenen, samt indlagte perioder i stilhed og fordybelse.

Temaer for workshops:
• Introduktion til ”mindfulness i skolen”
• Forskning i "contemplative education"
• Guidning af mindfulness øvelser i grupper
• Kærlig venlighed, relationskompetence og social emotional learning (SEL)
• Yoga for børn og unge (hel dags workshop)
• Børn med særlige sårbarheder og inklusion.

Læs hele den spændende efteruddannelsesbeskrivelse her.

Modul 3: Supervision

Parallelt med at du afprøver et kortere eller længere Mindfulness i Skolen undervisningsforløb for elever på din skole, får du tilbudt supervision på din undervisningspraksis gennem et fælles onlineforum. Der arbejdes både i bredden og i dybden af mindfulness i skolen, ud fra de mest hyppige temaer, man møder som mindfulnesslærer generelt og som mindfulness i skolen-lærer specifikt. Supervisionen foregår i grupper på 4 supervisander og tager udgangspunkt i de udfordringer og opmærksomhedspunkter, du støder på undervejs i din undervisningspraksis, på en måde så du både kommer i fokus selv og også lytter aktivt med, når de øvrige i gruppen er i fokus. Alle supervisander er på med et tema to gange henover perioden. Modulet tilrettelægges af erfarne supervisorer inden for mindfulness i skolen.
En fyldigere beskrivelse af supervisionsforløbet følger, når du deltager som supervisand.

Afslutning: Kort rapport og efteruddannelsesbevis

Når du har modtaget supervision og prøvet mindfulness af i din egen klasse som et kortere eller mindre forløb, forventes du at skrive en kort erfaringsrapport om din vigtigste læring. Rapporten skal max fylde 2 A4-sider og skal ikke bedømmes som eksamen men bruges som et vidnesbyrd på, at du har forstået efteruddannelsens mål og læringsmål. Modulet afsluttes med et efteruddannelsesbevis som mindfulness i skolen-lærer. Der følges op med netværksgrupper, der sikrer forankring og fortsat udvikling på tværs af skoler, samt tilbud om fortsat fordybelse i egen praksis.

Før tilmelding læs igen vores "privatlivspolitik" og gå derefter til online tilmeldingen

Vores privatlivspolitik

Tilmeld dig på mail: cmis@mindfulness-i-skolen.dk, og vi kontakter dig

Tilmelding til modul 2+3 senest den 15. december 2019.

Her kan du downloade den fulde kursusbeskrivelse, hvis du har brug for at præsentere den for andre:

Kursusbeskrivelse for Mindfulness i Skolen-efteruddannelse(pdf)

Tilmeldingsformular

Efteruddannelsens underviserteam

Efteruddannelsesteamet, som du vil møde, er engagerede mindfulness-lærere, specialister, forsker og supervisorer, som alle har viden og erfaring inden for formidling af mindfulness, yoga, kropsmotorik, sundhed og læring, og desuden har mange års egen mindfulness praksis at trække på. Du vil møde dem på modul 2 praktikum både som undervisere og som tovholdere på workshops og er alle med som ressourcepersoner, der bidrager aktivt til den fælles læring og erfaring.

Desuden arbejder vi med online-kursusudvikling og forskning i vores efteruddannelsesteam i et spændende samarbejde med VIA UC i Aarhus.

Læs om teamet og deres mange erfaringer og kvalifikationer i beskrivelsen.

Nederst ses gruppefoto af det første "ambassadørhold 2017/18"

Vi glæder os til at møde dig!