Bestyrelsen

Rikke Braren Lauritzen, formand

Rikke Braren Lauritzen, formand

I 2016 var jeg medstifter af CMIS og er formand nu på 3. år, fordi jeg tror på at mindfulness og bevidst nærvær kan være hjælpende for både elever og lærere på rigtig mange planer. Jeg vil gerne bidrage til at vores børn og unge og de voksne i blandt dem får kendskab til og mulighed for at udvikle deres egne indre ressourcer til at være glade, balancerede, sociale og livsduelige mennesker. Her ser jeg, at vi i det frivillige foreningsarbejde kan bidrage med noget værdifuldt. Jeg er udvikler og stifter af efteruddannelsen i Mindfulness i Skolen til danske lærere og pædagoger, hvilket jeg bruger meget af min energi på at kvalificere mere og mere sammen med vores dygtige underviser- og supervisorteam. Med min særlige interesse i den pædagogik og didaktik, der ligger i formidling af mindfulness, er det min vision at få mindfulness gjort praksisnært og frit tilgængeligt for alle gennem skolesystemet og professionsskolerne.

Jeg er oprindeligt uddannet cand. mag./lingvist og har undervist i over 20 år, dels som efterskolelærer, højskolelærer, rejsende højskolelærer, sproglærer, kursus- og workshopholder - og som mindfulness- og MBSR-lærer. Jeg er tillige uddannet psykoterapeut og familieterapeut (Kempler) og har arbejdet i min egen terapeutiske klinik i 8 år, særligt med mennesker med stress, angst og depression samt i familie- og relationsarbejdet. Som blandt de første i landet blev jeg i 2015 certificeret i Mindfulness-Baseret Stress Reduktion ved Center for Mindfulness, UMASS, USA, og har undervist et stort antal voksne i netop dette forløb gennem de sidste 8-10 år. Desuden har jeg taget kortere uddannelse i Mindfulness-baseret kognitiv terapi, i Interpersonel Mindfulness Programmet (IMP), supervisortræning i MBI-TAC og diverse mindfulness-baserede kurser, herunder som Mindful Schools Teacher v. Mindful Schools, USA.

Jeg har i de forgangne år undervist i mindfulness for både syge og raske, private og fagpersoner, voksne, unge, børn og familier. Jeg har særlig erfaring med formidling til behandlere, lærere og pædagoger og er meget optaget af mindfulness i relationer. Jeg er desuden specialiseret i supervision i mindfulness til fagpersonale og er yderst optaget af forskningen i kontemplative praksisser. Desuden elsker jeg at skrive og har forfattet flere artikler om mindfulness og mindfulness i skolen, og skriver også som frivillig brevkasseredaktør for Mindfulnessguiden. Jeg er desuden involveret i et mindfulness skoleprojekt i Nepal og underviser gerne på engelsk og fransk til et internationalt publikum. Endelig har jeg en lang og solid erfaring som projektleder, udviklingskonsulent, jobguide og virksomhedskonsulent inden for en bred vifte af opgaver i privat og offentligt regi.

I 2015 blev jeg bevilliget midler fra Undervisningsministeriet til at udvikle et digitaliseret undervisningsmateriale i mindfulness i skolen med et e-læringsprogram og app, baseret på undervisningsforløb på efterskole og folkeskole, og i samarbejde med forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Jeg har erfaring med at undervise særligt de unge elever i 8.-10. klasse og også de elever, der har nogle svære ting med i bagagen, og jeg elsker at undervise i mindfulness i skoleregi. Jeg inviteres oftere og oftere ud på skoler og holder workshops for elever og/eller lærer og jeg bruges også som gæstelærer på VIA læreruddannelsen samt fungerer som ekstern konsulent for VIA i udviklingsprojekter.

Meditation har været min egen daglige "hjælp til selvhjælp" i over 20 år og er essensen af min egen livslange indre og ydre rejse og undersøgelse af hvad det vil sige at være menneske. Jeg har været optaget af personlig og spirituel udvikling siden mine ungdomsår og har fundet særlig dybde og rigdom i de meditative traditioner og derudover har jeg udøvet Iyenga yoga og hatha yoga de seneste 5 år.

Privat er jeg mor til en søn på 20 og en datter på 17 samt vores lille bomuldshund, jeg er 47 år, fraskilt og bor i Aarhus/Silkeborg.

Du er velkommen til at besøge min hjemmeside her: Klinik for Mindfulnessterapi

Jane Tolstrup Christensen, næstformand

Jane Tolstrup Christensen

Uddannet psykomotoriske terapeut/afspændingspædagog i 1997 efterfølgende efteruddannet kognitiv terapeut inden for Mindfulness MBSR og MBKT.

Jeg har siden 1999 arbejdet som kropsterapeut inden for socialpsykiatri, beskæftigelsesområdet, ved privat praktiserende psykologer, som konsulent for At Work, som timelærer og censor på VIAs psykomotorik-uddannelsen. Jeg har undervist i mindfulness siden 2006. I 2011 blev jeg selvstændig med egen virksomhed.

I dag er mit arbejdsliv en kombination af en deltidsansættelse hos SIND i en projektstilling og konsulentopgaver for At Work, og jeg har for At Work siden 2011 undervist 35 grupper i 8 ugers mindfulness instruktør-forløb, 5 grupper i mindfulness relateret til arbejdsliv i 4 ugers forløb og har udviklet et 4 ugers forløb for mindfulness til børn og unge, hvor jeg har undervist 12 grupper i forløbet. Endvidere er praktikvejleder for de unge studerende på VIA.

Jeg gik aktivt ind i CMIS i februar 2017, idet jeg var interesseret i at indgå i det frivillige arbejde der var i forhold til organisationen. Jeg tænker at det er meningsfyldt og nødvendigt at mindfulness bliver en del af ”vores børn og unges” liv, at lærere og pædagoger bliver klædt på og uddannet til at kunne tage vare på sig selv i arbejdslivet og i evnen til at indgå i relationen til ”vores børn og unge”.

Det at vi sammen er nogen der brænder for mindfulness og yoga til børn og unge og kan se hvor betydningsfuldt det er at udvikle og formidle til børn og unge og de voksne der er omkring dem. De mennesker vil jeg gerne bruge min energi sammen med, have visioner og missioner sammen med, så vi i et stærkt fællesskab kan udbrede det vi ved og kan i Danmark og måske på sigt i Norden.

Privat er jeg 49 år, bor i Skæring ved Aarhus, er gift, fraskilt og nu gift med Allan, og jeg har to børn og to bonusbørn.

Du kan læse mere om mig på min hjemmeside: mindful-work

Lotte Dohn Rix, kasserer

Lotte Dohn Rix

Jeg indledte min yogapraksis, da jeg som 20-årig ventede min ældste datter. Jeg var stiv i forhold til damerne ved siden af mig, men jeg var solgt; jeg oplevede en kropslig fordybelse og fik den ro, der var nødvendig for min meditationspraksis.
 
Efter nogle års fast praksis fik min strikse og dejlige yogalærer mig til at påbegynde uddannelsen til Iyengar yogalærer; en årelang og dyb rejse, der har været, og er til stadighed, en af de hårdeste, en øjenåbner og transformation for mig. Efterfølgende har yoga været en central del i mit liv.
 
Udover en international certificeret yoga uddannelse, har jeg taget et hav af yogakurser og mindfulnesskurser, jeg har læst medicin og studeret uddannelsesvidenskab. 

Mine holistiske betragtninger tager udgangspunkt i kontinuerlig uddannelse. Jeg har set og erfaret, at disse gamle traditioner kan lære dig og mig langt dybere aspekter end fysisk udholdenhed og mental styrke; de indeholder radikale og raffinerede tanker om etik, moral, succes og bæredygtighed. Min erfaring er bred, og har ét ben i naturvidenskaben (Medicinstudie), ét i økonomisk rationalitet (Merkonom), ét i humanismen (Uddannelsesvidenskab), og ét i spirituelle traditioner (Iyengar yoga, Buddhistisk filosofi).

De sidste 6 år har jeg brugt min energi på menneskets adfærdspsykologiske  reaktioner, sociale relationer og kroppens betydning i lære- og udviklingsprocesser. Jeg er vild med at formidle disse tanker. Jeg nyder at skabe en æstetisk helhed, hvor medhørere og deltagere skal have mulighed for at gøre egne erfaringer på, som er overførbare til livet i øvrigt. Jeg tror på styrken ved at tale til vores sanser, aktivere vores kropslige og følelsesmæssige intelligens og lade vores erkendelser opstå derfra. 

Mit hjerte banker specielt for at løfte børn og unge piger, og i dette frivillige arbejde lægger jeg en betydelig del af min frie tid.  

Privat er jeg mor til tre piger; to i grundskolen og en i gymnasiet. Jeg er udpræget naturmenneske; jeg er vild med træer, ild og rå natur, går i bare tæer og sover ude i shelter, så ofte det lader sig gøre.

Yeter Gül, bestyrelsesmedlem

Yeter Gül

Jeg er uddannet cand.mag. i Psykologi og Socialvidenskab og har arbejdet som udviklingskonsulent og projektleder i mange år - særligt i politiske organisationer. Jeg har stor erfaring som både facilitator, projektleder og koordinator med ansvar for større projekter.
Sideløbende har jeg taget en Sensitiv Terapeutuddannelse med speciale i sensitive børn, en mindfulnessinstruktør og yogalæreruddannelse ved Blå Himmelyoga samt en MBSR ved Det Danske Institut for Stress.

Jeg har stor erfaring som konsulent på uddannelses- og frivilligområdet samt børne- og ungeområdet og som underviser i psykologi og samfundsfag på HF, hvor jeg er vandt til at facilitere dialogbaseret undervisning. Pt. arbejder jeg som udviklingskonsulent i en kommune og ved siden af er jeg i gang med mindfulness- og yogaforløb for før-skolebørn i en børnehave.

Min passion for frivilligt arbejde er stor. Jeg har arbejdet som frivillig rådgiver og koordinator ved Thora Center, som er et Rådgivnings- og behandlingscenter for misbrugte og deres ofre. Jeg har desuden arbejdet som frivillig konsulent i HSP-foreningen, hvor jeg har arbejdet for udbredelse og viden om sensitive børn og unge i form af foredrag samt som frivillig mentor i Kvinfos Mentornetværk, hvor jeg coachede kvinder med etniske minoritetsbaggrund omkring det danske skole- og uddannelsessystem.

Jeg værdsætter at skabe forandringer og udvikling til gavn for den målgruppe, jeg arbejder med. Jeg har bred erfaring med projektledelse, formidling samt større events og har stor succes med at opbygge og pleje netværk. Jeg ser det som en styrke at arbejde sammen med andre, der har forskellige kompetencer og styrker. Derfor ser jeg frem til at bidrage med mine kompetencer i Center for Mindfulness i Skolen og glæder mig til samarbejdet med den nye bestyrelse.

Privat bor jeg i Tåstrup, er gift og har en søn på 10 og tvillingepiger på snart 4 år.

Astrid Kunzendorf, bestyrelsesmedlem

Astrid Kunzendorf

Cand.mag, M.Ed., yogalærer og mindfulnessinstruktør, stud.psykoterapeut.

Jeg har en lang baggrund som underviser og faglig formidler og har både personligt og professionelt fundet balance, ro og kreativitet i mindfulness siden 2009, da jeg først stødte på metoden. Sidenhen er jeg selv blevet certificeret mindfulnessinstruktør fra Dansk Mindfulness Akademi og fra University of Toronto, hvor jeg arbejdede specifikt med Mindfulness in Education og hvor fokus var på anvendt mindfulness i uddannelsesmiljøer. Desuden har jeg supplerende kurser fra Mindful Schools i USA og Mindfulness Without Borders i Canada, hvor mindfulness var en måde at kultivere socio-emotionelle kompetencer på (SEL). Jeg har i Canada arbejdet med bl.a. med immigrantbørn med angst- og stressproblematikker, afholdt mindfulness workshops for undervisere og lavet projektforløb med mindfulness, yoga og billedkunst. Jeg har senest taget den 1-årige efteruddannelse i Mindfulness i Skolen på dansk.

Jeg er passioneret traume-sensitiv hatha yogalærer og er optaget af, hvordan yogaen kan bringe os tilbage til egen krop og berolige nervesystemet – yoga er i sin essens mindfulness for mig. I den forbindelse har jeg undervist bl.a. canadiske veteraner med PTSD og kvinder fra misbrugs- og prostitutionsmiljøet her i Danmark.

Jeg er født i 1972. Er skilt og har to halvstore børn og en stor hund.

Jeg elsker at tilbringe tid ved vandet med to- og firebenede, enten svømmende i det eller flydende på det på mit SUP-Bræt. I to år har jeg forenet de to lidenskaber, yoga og standup paddling, i Roskilde Havn og tilbyder i sommersæsonen SUP-Yoga. Ligesom mindfulness handler SUP-Yoga i den grad om balance, om evnen til at blive på brættet trods bølger og finde det indre, stille sted. På brættet og i livet.

Læs mere om mig på min hjemmeside: mindthemoment

Karine Parello-Plesner, 1. suppleant

Karine Parello-Plesner, 1. suppleant

Det er mit ønske at være en aktiv part og med til at børn vokser op med børnevenlige og kærlige forhold, hvilket jeg har været bevidst om og ønsket, siden jeg selv var barn, hvor jeg gik i børnehave med børnehjemsbørn. 

I mange år har jeg været folkeskolelærer, special- etnisk- og klasselærer og bl. a. været lærer for en klasse fra 1. til og med 10. klasse. Derefter blev jeg uddannet psykolog, og har valgt i alle årerne at arbejde med unge, børn og familier, med særlig fokus på unge under uddannelse. Mindfulness er også med i mit terapeutiske arbejde.

Jeg har en MBSR uddannelse fra Jon Kabat-Zinns institut i USA og er glad for at have mindfulnessforløb med lærere, der formidler dette videre i klasserne til børn og unge. Rigtig mange børn har jo stor personlig og social gavn og glæde af at blive undervist i mindfulness i skolen. 

Jeg har bopæl i Hellerup hvor jeg også i min privatklinik tilbyder mindfulness/MBSR til private og professionelle.

Du kan besøge min hjemmeside her: karineplesner

Benedicte Bøgelund, 2. suppleant

Benedicte Bøgelund

Folkeskolelærer, steinerlærer, gøsselpædagog, psykoterapeut, massør fra nordlyscentret, kurser i børneyoga, 2 års kursus på Billed skolen i København, dramakurser, dansekurser, meditation i grupper og den 1-årige mindfulness uddannelse for børn i skolen.
Udover det har jeg været medbygger på mit eget halmhus og boet i en økologisk landsby.

De sidste 4 år har jeg på min arbejdsplads på opfordring af mine ledere arbejdet med mindfulness med både små og store børn og derfor taget en uddannelse som mindfulness instruktør i skolen. I mit arbejde med børnene har jeg inddraget yoga og har stor glæde af mine børneyoga kurser fra Det lille Yoga Hus på Amager. Jeg praktiserer selv yoga og oplever, det går hånd i hånd med mindfulness. Jeg inddrager også  meditation og massage. jeg har mange års erfaring i det og oplever det styrker en mindfulness praksis. 

Jeg har mange års erfaring i folkeskolen og har arbejdet 12 år som speciallærer. jeg fungerer stadig som folkeskolelærer og i det kommende år er mindfulness indsatsområde i indskolingen. Sideløbende med det, er der en forsøgsklasse , som gennem 3 år får tibudt et 8 ugers mindfulness forløb. Vi tibyder også kurser i eksamensangst, hvor mindfulness bliver inddraget. Det er en stor glæde for mig at have så åben og positiv en ledelse og få lov at praktisere i skolen. 

Jeg er et søgende menneske og ønsker for de mange børn på min vej, at de får den indre ro, det kræver at få kontakt til deres autentiske jeg. Kun på den måde kan de følge den vej, som giver dem de største livskvaliteter. Jeg oplever også at en mindfulness praksis giver nærvær, fokus, en bedre indlæring og øger empatien i klasserummet.

Jeg ønsker derfor at bidrage til at mindfulness bredes ud i det danske skoleniljø, hvor presset på børnene er hårdt for mange, især unge, men også yngre børn lider af stress og er udadreagerende på en uhensigtmæssig måde. Mindfulness praksis virker også på læreren og giver et større overskud i det daglige arbejde. 

Jeg er 62 år fraskilt og bor nu sammen med Klaus på Amagerbro i København S. Jeg har en datter på 20 år og en søn på 25 år samt en bonus søn.