Bestyrelsen

Rikke Braren Lauritzen, formand

Rikke Braren Lauritzen, formand

Rikke er uddannet cand. mag. og var tidligere sproglærer, jobguide og projektkonsulent på et stort sprogcenter i 13 år, hvorefter hun startede egen selvstændig klinik som psykoterapeut MPF og familieterapeut (Kempler) i 2010 og på fuld tid i 2012. Hun har taget den internationale uddannelse som certificeret lærer i Mindfulness-baseret stressreduktion (MBSR) ved Center for Mindfulness i USA, supervisortræning og diverse mindfulness-baserede kurser, herunder hos Mindful Schools i USA.

Rikke har undervist i mindfulness i 10 år, både for syge og raske, private og fagpersoner, voksne, unge, børn og familier. Hun har særlig erfaring med formidling til behandlere, lærere og pædagoger og er meget optaget af mindfulness i relationer.

I 2015 blev hun bevilliget midler fra Undervisningsministeriet til at udvikle et digitaliseret undervisningsmateriale i mindfulness i skolen, baseret på undervisningsforløb på efterskole og folkeskole, i samarbejde med forsker ved Danmarks Pædagogiske Universitet. Med hendes særlige interesse i den pædagogik og didaktik, der ligger i formidling af mindfulness som kan forstås og praktiseres af enhver, er det hendes vision at få mindfulness gjort praksisnært og frit tilgængeligt for alle blandt andet gennem skolesystemet. Hun er også involveret i et mindfulness skoleprojekt i Nepal, og underviser gerne på engelsk og fransk til et internationalt publikum. Hendes viden og erfaring ligger særligt inden for den evidensbaserede mindfulness intervention MBSR, hvor hun også medvirker i netværksgrupper der søger at respektere høje nationale og internationale standarder for god mindfulness-undervisningspraksis generelt og i skoler.

Hendes egen passion for meditation startede tilbage i ungdomsårene, hvor hun var fastboende på Søtoftegaard Højskole. Meditation, mindfulness og yoga har været hendes egen livslange hjælp-til-selvhjælp mod stress og belastning, og kilde til glæde og medfølelse, i over 25 år.

Privat er hun mor til en søn på 20 og en datter på 16 og bor og har privatklinik i Silkeborg.

Du kan besøge Rikkes hjemmeside her: Klinik for Mindfulnessterapi

Trine Gjerløff, næstformand

Trine Gjerløff

Trine er uddannet læge fra Aarhus Universitet i 2004. Hendes klinisk erfaring spænder bredt, i det hun efter halvandet års turnus i organkirurgi, hjertemedicin og almen praksis, havde ansættelse i såvel børne- og ungdomspsykiatrisk som i voksenpsykiatrisk regi.

Fra 2010 stod arbejdslivet i forskningens tegn. Dansk NeuroforskningsCenter ved Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital - med de unikke faciliteter i det dengang nyindviede DNC-hus - danner rammen om inspirerende, interdisciplinært miljø, med både forskning, uddannelse, behandling og innovation.
I kraft af sine i alt fem års ansættelse som klinisk assistent, og senere ph.d-studerende, under Center for Psykiatrisk forskning, PET-Centeret og CFIN/MindLab, nåede Trine at være en del af to forskellige forskergrupper, og udførte således avancerede skanningsundersøgelser af hhv. nydiagnosticeret ADHD hos voksne, og påvirkningen af det autonome nervesystem hos patienter med Parkinsons sygdom.

Siden 2015 har Trine arbejdet for og med Rikke Braren Lauritzen, indehaver af Klinik for Mindfulnessterapi i Silkeborg, som hun nu har stiftet Center for Mindfulnessi Skolen sammen med. Samarbejdet opstod efter Trine var deltager på Rikkes 8-ugers MBSR-hold, hvor hun i forhold til egen krop og eget sind, erfarede de gavnlige effekter, af såvel formel som uformel mindfulness-praksis, som hun havde læst og hørt så meget om. Siden har Trine gennemført endnu et 8-ugers MBSR-forløb hos Rikke - denne gang som både deltager, observatør og underviser.

På Projekt Stressfri Ungdom, som Rikke udvikler og udfører for Mindfulnessforeningen, er Trine bla assistent, sparringspartner, medudvikler på IT-delen og fotograf.
Motivationen for at stifte Center for Mindfulness i Skolen, ligger for Trine i ønsket om at gøre alt det gode mindfulness kan, tilgængeligt for elever, lærere og pædagoger. Derved kan vi fremme den trivsel som er så vigtig for såvel det enkelte individ, som klassen, teamet, skolen, familien - og i sidste ende samfundet.

Privat er Trine gift med Jens. Begge er opvokset ved den jyske vestkyst, og de fulgtes ad til studiebyen Aarhus. I 2007 fik de en dejlig datter, og familien slog sig ned i Silkeborg.

Lone Jepsen, kasserer

Lone Jepsen

Lone er lærer og læsevejleder samt kandidat i pædagogisk psykologi.

Hun har i sit virke altid haft et stærkt fokus på børns trivsel og relationskompetencer både i praksis og teori. I den forbindelse har hun anvendt mindfulness i sit arbejde som lærer, og praktiserer selv mindfulness med afsæt i grundsprincipperne i Mindfulness-baseret stress reduktion (MBSR).

Privat har Lone tre døtre og er bosat syd for Aarhus.

Jane Koller, bestyrelsesmedlem

Jane Koller

Jane har en bachelor i politik og forvaltning og er derudover socialpædagog. Har arbejdet helhedsorienteret med familier i krise.

Hun har været medejer af en kvæggård (2000-2016) og i den forbindelse haft unge med udfordringer i forhold til skole eller det at være på en arbejdsplads. Naturen, dyrene, nærvær og faste arbejdsrutiner har skabt grundlag for, at de unge kunne udvikle sig til at kunne fungere i det normale arbejdsliv.

Jane blev uddannet MBSR-lærer fra Dansk Center for Mindfulness, Aarhus Universitet i 2015. Hendes undervisningskerne er børn, unge og smerte- og sygdomsproblematikker, hvor kroppen også er centralt, igennem yoga. Er i gang med yoga-uddannelse for børn, og har taget DGIs yoga uddannelse.

Janes meditationspraksis startede i barndommmen gennem naturen, og udviklede sig siden til en formel praksis.

Organisatorisk sidder hun i forskellige bestyrelser, ligefra skolebestyrelser til landbrugspolitiske. Hun er med i projekt DRØN som har fået 3.2 mio. kr. til aktiviteter til børn og unge i lokalområdet.

Jane er gift, og mor til to dejlige drenge på hhv. 11 og 14 år.

Stine Lindegaard Hansen, bestyrelsesmedlem

Stine Lindegaard Hansen

Med en uddannelsesmæssigbaggrund i psykologi har Stine arbejdet med en bred vifte af undervisnings- og konsulentopgaver, både i private virksomheder og offentlige organisationer.

Stine er ansat som adjunkt ved University College Sjælland, hvor hendes primære arbejdsområder er undervisning i lærerens grundfaglighed, herunder psykologi, pædagogik og didaktik. Stine står bag udviklingen af specialiseringsmodulet Mindfulness i Skolen i teori og praksis.

Kernen i hendes arbejde er centreret omkring forståelse af menneskelige faktorer i organisatiorisk sammenhæng. Hun er god til at have fokus på at skabe udvikling for de studerende med respekt for deres følelser og behov. Stine har et højt energiniveau og engagement, der motiverer kolleger og studerende, til at arbejde sammen mod fælles mål. Hendes indlevelsesevne og høje faglige niveau skaber læringsrum som bryder med vanetænkning.

Stine har 15 års erfaring i meditation og kropsarbejde med særligt fokus på mindfulness i praksisfelter som skoler/institutioner mv.

Kari Bjerke, suppleant

Kari Bjerke, suppleant

Kari Bjerke er uddannet socialrådgiver, psykoterapeut og senest som mindfulness instruktør.

Siden starten af 2015, har Kari været selvstændig med mindfulness undervisning for både voksne og for børn. Det sidste halve år af skoleåret 2015/16 har hun undervist i mindfulness på 4 forskellige klasse trin på to skoler i Sønderborg. Denne meningsfulde oplevelse, det var, at lave mindfulness med børn helt ned til 5 år, har samtidig været en oplevelse af, at hun har fundet sin ”rette hylde”.

Kari bor i Sønderborg sammen med sin mand. Hun har tre voksne børn og et barnebarn. Hun har mediteret siden 2003.

Hvis du vil vide mere om Kari, og hendes arbejde, kan du gå ind på hjemmesiden www.mindfulnessway.dk

Sabrina Justesen Leoni, suppleant

Sabrina Justesen Leoni

Sabrina er autoriseret psykolog og indehaver af STILLE STED, hvor hun i dag tilbyder individuelterapi og gruppeforløb for børn, unge og forældre – med særligt fokus på bevidst nærvær/mindfulness i forældreskabet. Hn har mange års erfaring som børne/unge-psykolog i en kommunal forvaltning, og har blandt andet været med til at udvikle det resiliensfremmende læringsforløb ”Stærke Sammen” for Red Barnet. Sabrina har beskæftiget sig teoretisk og praktisk med mindfulness til børn, unge og voksne siden 2006.

Sabrina er certificeret i Mindfulness-Baseret Kognitiv Terapi tilpasset børn, unge og forældre ved Institut for Psykologi - UvA Minds (Amsterdam Universitet) og under uddannelse til MBSR/MBCT-instruktør ved Bangor Universitet (Wales).

Sabrina er forfatter til bøgerne ”Mindfulness med børn og unge” (2012) og ”Mindfulness med børn – øvelser og lege, der støtter nærvær, opmærksomhed og samvær” (2016).

Sammen med Lone Ross Nylandsted, har Sabrina stiftet Center for Mindfulness til Børn (CMB), der gennem foredrag, kurser og workshops til fagfolk og forældre formidler viden indenfor feltet.

stillested.dk
mindfulnesstilboern.dk